Viktig sikkerhetsadvarsel om Kodak 2100/2200

Tonne Dental AS er forhandler for Carestream/Kodak/Trophy-produkter. Det er oppdaget et problem i produksjonsprosessen av en komponent til armen på utvalgte modeller av Kodak røntgenapparater; Kodak 2100 og Kodak 2200. I Norge er det et mindre antall apparater som er berørt, og vi har allerede lokalisert og utbedret de fleste, men det er fortsatt noen få apparater som ikke er utbedret. Flere av disse har vært i tannlegekontorer som er nedlagt, solgt eller har opphørt.

Det som skal skje er at en del skal skiftes, da denne potensielt kan forårsake at armen går i stykker. Dersom du er usikker på om du er berørt så ta kontakt med oss. Send gjerne bilde av serienummer-etiketten på undersiden av røngenapparatet til 92043569 så sjekker vi om du er berørt.

 

Her er offisiell informasjon fra Carestream:

CSMARA1Først publisert: 5. februar 2014

Attention: Fare for tidlig svikt i brakettleddet til teleskoparmen på Kodak 2100 og Kodak 2200.
Detaljer om berørte enheter: Kodak 2100 og Kodak 2200 intraorale dentale røntgensystemer, veggmonterte modeller
med serienumre som begynner med WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL,
YA, YB, YC, YD og takmonterte modeller med serienumre som begynner med WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, XA, XB,
XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK.

Beskrivelse av problemet: Carestream har identifisert et problem i produksjonsprosessen i ovennevnte tidsperiode som
kan føre til tidlig svikt i brakettfestet til teleskoparmen. Svikten er ikke umiddelbar, og vil normalt være synlig for brukeren
før armen faller av. Det er fare for personskader fordi pasienten eller brukeren blir truffet hvis armen faller av.

Råd til brukere: Carestream anbefaler at brukerne foretar regelmessige inspeksjoner av sine enheter ved hjelp av bildene
nedenfor for å sikre at armen ikke har sviktet. En servicetekniker fra forhandleren vil besøke deg for å foreta en detaljert
inspeksjon og en modifikasjon for å rette problemet. Hvis enheten viser tidlige tegn på svikt ved inspeksjon, må du slutte å
bruke apparatet og ta kontakt med din forhandler umiddelbart.