TDnytt 3-2016 sensommer/høst

Da er kundebladet TDnytt 3-2016 postlagt og på vei til nærmere 4000 mottakere.