Folketrygdens gult hefte 2020

Myndighetene trykker ikke lenger opp «gult hefte» med trygdetakster- og regler. Mange har etterspurt papirversjon, så Tonne Dental har for fjerde år på rad trykket opp et hefte. Alle som bestiller varer får hefte gratis sammen med sin vareleveranse. De som ikke skal handle kan kjøpe heftet for 75,- + porto.

Nytt i 2020-heftet er litt større skrift for bedre lesbarhet, dessuten tydeligere seksjoner for å skille de ulike seksjonene fra hverandre:

  • Informasjon fra departementet av 20.12.2019
  • Rundskriv med bestemmelser (samt NTFs merknader av 23.12.2019)
  • Takstene
  • SMT-liste A og B pr. juli 2019 (den sist oppdaterte)

Merk: 1.1.2020 kom følgende tre tilstander med på listen:
CHR Chorea-acanthocystose 1/1/2020 A
LCD Long Chain 3 Hydroxyasyl CoA Dehydrogen-sasemangel (LCHAD-mangel) 1/1/2020 A
ODF Oculofaciacardiodentalt syndrom 1/1/2020 A
Disse er føyd til på egen lapp i hvert hefte.

Ønsker du å bestille så send e-post til gulthefte@tonnedental.no eller ring oss på 66892050.

Varenr. 9904