TDnytt 3-2018 Nordental

Her er TDnytt 3-2018 med kampanjer, nyheter og produktoversikter:

Les mer
Faglige anbefalinger for smittevern i odontologisk praksis

Faglige anbefalinger for smittevern i odontologisk praksis

Internasjonalisering og økende forekomst av antibiotikaresistens har aktualisert behovet for felles retningslinjer for smittevern for all odontologisk praksis. NTF har nå gått sammen med fagmiljøene om å utarbeide slike felles anbefalinger. hansker-smittevernAnbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom de tre odontologiske lærestedene, Kompetansesentret for dekontaminering ved OUS, Den norske tannlegeforening (NTF),...

Les mer